Team Building

Segons Henry Ford...
 
"Reunir-se en equip és el principi.
Mantenir-se en equip és el progrés.
Treballar en equip assegura l'èxit. "

 
Team (equip) i Building (construcció) es tradueix com a "Construcció d'equips"

Amb aquesta deficinció, entenem doncs el Team Building com un esdeveniment participatiu que s'organitza normalment per a l'equip humà d'una empresa, per fomentar les relacions personals, reforçar l'esperit d'equip i cohesionar la funció relacional entre el membres dels diferents departaments, que te com a consequència la optimització funcional de les relacions interdepartamentals.

Normalment, aquesta activitat participativa es dissenya a mida de les necessitats del client en un espai i lloc determinat, de manera que acostuma a celebrar-se com un esdeveniment.
Aquests esdeveniments acostumen a dur-se a terme en llocs allunyats de la vida quotidiana, en un entorn diferent, per a permetre al treballador alliberar-se de les tensions i així relacionar-se de forma distesa amb els companys, sense el marc conegut i rutinari tant propens a les resistencies del subconscient.
MT Artesania en Formació - Quan la formació és teòrica només aporta coneixement i tan sols ens capacita per aplicar-ne una petita part, en canvi si és personalitzada, pràctica i genera experiència, s'aprofita totalment.
© MT Artesania en Formació - www.mtartesaniaenformacio.com