Notícies

PROACTIVITAT EN LES RELACIONS INTERDEPARTAMENTALS A ESOLVO.

22/02/2016


En tot moment el bon ambient i un alt nivell de participació van ser una constant d'aquesta primera acció formativa de MT a Esolvo, com a part del programa formatiu de l'empresa per aquest any 2016, orientat a potenciar al màxim el valor diferencial que ofereix a els seus clients i col·laboradors.

MT Artesania en Formació - Quan la formació és teòrica només aporta coneixement i tan sols ens capacita per aplicar-ne una petita part, en canvi si és personalitzada, pràctica i genera experiència, s'aprofita totalment.
© MT Artesania en Formació - www.mtartesaniaenformacio.com