Notícies

MT amb els "Esplais de la Garrotxa"

15/09/2012

Enguany, MT va compartir una apassionant sessió monogràfica amb els integrants dels Esplais de la Garrotxa. Gent jove plena d’esperit voluntari que va donar-nos el privilegi de treballar amb ells compartint l’ideari de servei a la infantessa i al jovent.
La jornada repartida amb activitats de matí i tarda, va consistir en diferents tallers, exercicis i debats, orientats a optimitzar les aportacions personals al treball en equip.
Atès l’esperit de col·laboració inherent als membres dels esplais, a les dinàmiques pràctiques dissenyades a partir dels principis de la PNL, la Ludoformació i el joc interactiu, el resultat va considerar-se altament útil i la metodologia molt engrescadora segons les valoracions posteriors dels assistents. En acabar la jornada MT i els esplaierus i esplaieres, vam acomiadar-se a l’espera d’una nova ocasió.

MT Artesania en Formació - Quan la formació és teòrica només aporta coneixement i tan sols ens capacita per aplicar-ne una petita part, en canvi si és personalitzada, pràctica i genera experiència, s'aprofita totalment.
© MT Artesania en Formació - www.mtartesaniaenformacio.com