Notícies

A Lleida la dinàmica dels “Capitans de Submarí ” va evidenciar la importància de la comunicació personal bidireccional.

14/12/2015

 

MT Artesania en Formació - Quan la formació és teòrica només aporta coneixement i tan sols ens capacita per aplicar-ne una petita part, en canvi si és personalitzada, pràctica i genera experiència, s'aprofita totalment.
© MT Artesania en Formació - www.mtartesaniaenformacio.com