Formació

Elaborem i impartim accions formatives per al desenvolupament del  professional, potenciant el rendiment, l’eficàcia  i la qualitat de vida de la persona.
Habilitats socials aplicades en el context empresarial que permeten optimitzar recursos.
La metodologia basada en dinàmiques actives provoquen la reflexió subjectiva i posteriorment l’aplicació intuïtiva.

MODULS I BLOCS FORMATIUS


QUANT MÉS APRENC MÉS SORT TINC.
Avui en dia l'oferta formativa és tant amplia o més que la demanda i sovint es caracteritza per impartir cursos "estandars" i genèrics amb major o menor adaptació específica. El compromis de qualitat d'MT és, després d'un estudi acurat de cada cas, dissenyar els exercícis i les dinàmiques pràctiques que ajuden a integrar els conceptes teòrics de forma amena, que fomenti la participació, consolidi l'aprenentatge i potenciï la seva aplicació posterior

SESSIONS MONOGRÀFIQUES I TALLERS


INTEGRACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA EN UN CURT ESPAI DE TEMPS.
El format de taller específic, permet concentrar en un curt espai de temps, independenment del nombre de participants, grups que amb uns objectius definits i comuns poden treballar i practicar de forma interactiva tan les seves habilitats personals com els nous recursos que vulguin potenciar o adquirir.
MT Artesania en Formació - Quan la formació és teòrica només aporta coneixement i tan sols ens capacita per aplicar-ne una petita part, en canvi si és personalitzada, pràctica i genera experiència, s'aprofita totalment.
© MT Artesania en Formació - www.mtartesaniaenformacio.com