Com treballem

 MT entén la formació i la consultoria com un procés triangular dinàmic, (alumne- entrenador-mètode) on les tres parts interaccionen de forma pràctica per assolir la integració eficient de recursos i d'eines personals especifiques al servei de l’eficàcia professional.

Cal recordar que s’aprèn un 20% del que s’escolta, el 50% del que es veu i el 80% del que es fa. Per això les nostres sessions fonamenten l’experiència personal i tot i que es treballi en grups o de forma individual les conclusions són personalitzades.

Procés triangular dinàmic

El protagonisme de les sessions recau per igual en l’alumne, l'entrenador i el mètode. Lluny del procediment convencional en el que el ponent explica els continguts previstos des del seu coneixement o la seva experiència personal, a MT dissenyem i apliquem exercicis pràctics a mida de les necessitats i els objectius concrets en cada cas, de manera que l’alumne experimenta en primera persona, de forma individual o en grups heterogenis degudament seleccionats, els continguts previstos.
El ponent adquireix així un important paper moderador i conductor, però són l’alumne, el grup i el mètode, els actors principals de les classes, sessions o tallers.

“Quan la formació genera coneixement s’aprofita molt parcialment i s’acaba esvaint, en canvi si genera experiència s’aplica totalment i perdura”

Integració eficient

Amb la integració eficient del recurs des de l’experiència, com treballem a MT, cadascú, es dota de la capacitat d’actuar de forma adequada en la majoria de les situacions en què cal interaccionar amb d’altres persones, independentment que el rol sigui familiar, professional, social, lleure o d'oci.
Aquest fet aporta el valor afegit i diferencial a la seva comesa. Altrament quan l’individu es limita a seguir normatives, reglaments, i procediments establerts, actua de forma mecànica i rutinària, li manca creativitat, iniciativa i l'espontaneïtat necessàries per fer aquesta aportació personal qualitativa, sempre útil, però imprescindible en els moments actuals.

Recursos i eines personals específiques

Els grups de treball i els equips són per naturalesa heterogenis. Cada membre ocupa el seu espai, des d’experiències, creences, capacitats, cultures, aptituds, actituds, etc. ben diferents. Sovint, els processos de selecció i adaptació al lloc de treball es materialitzen amb una incorporació que s’adapta a les rutines operatives i aprèn els mètodes de treball a força de temps i errades.
A MT treballem perquè els nostres alumnes o assessorats practiquin en situacions reals els continguts i tècniques en que les seves aptituds destaquen i, més important encara, que puguin fer-ho tanmateix en les que es troben més mancats d’experiència o confiança a l’hora de desenvolupar-se. L’aprenentatge en un mateix taller o sessió realitzat per distints participants, com ara, una persona amb molt carisma que ha d’aprendre a moderar-se i un altre a qui li cal l'autoconfiança per a parlar en públic, serà òbviament diferent tot i basar-se en una experiència compartida comuna.
MT Artesania en Formació - Quan la formació és teòrica només aporta coneixement i tan sols ens capacita per aplicar-ne una petita part, en canvi si és personalitzada, pràctica i genera experiència, s'aprofita totalment.
© MT Artesania en Formació - www.mtartesaniaenformacio.com